FAQ

Wie zijn we?

Ontwerpteam Vossenpels is een samenwerking tussen Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong en de gemeente Nijmegen. Andries Geerse stedenbouwkundige uit Rotterdam ontwerpt Vossenpels.

 

Wat is de kavelprijs?

Er zijn geen kavels beschikbaar.

 

 

Hoe groot worden de kavels?

We gaan niet uit van standaard afmetingen. Je bepaalt zelf de grootte van je kavel. We kunnen dat niet meer op alle beschikbare plekken garanderen, maar per bouwblok proberen we zoveel mogelijk de wensen in te passen.

 

Welke voorwaarden gelden voor een optie nemen op een kavel?

Als je belangstelling hebt voor een kavel, laat je de door jou gewenste kavel uittekenen door de stedenbouwkundige. Wij vragen een tekenvergoeding van € 100 per kavel. Vanaf dat moment geven wij je de gelegenheid die informatie in te winnen, die je nodig acht, om tot het al dan niet aangaan van een koopovereenkomst te besluiten. We houden het kavel dan twee maanden voor je gereserveerd. Je betaalt een optievergoeding van € 750,- inclusief Btw. Binnen twee weken na ondertekening van deze optieovereenkomst ontvang je hiervoor een factuur. Na betaling van de optievergoeding ontvang je een kavelpaspoort, met alle gegevens waaraan je bouwplan moet voldoen.

Indien je afziet van het tekenen van een koopovereenkomst, laat het ons dan even weten. De teken- en optievergoedingen worden bij levering van de kavel in mindering gebracht op de koopsom. Indien je na tekenen van de optieovereenkomst besluit niet tot koop over te gaan, worden deze vergoedingen niet terugbetaald. 

 

Hoe verder als ik een optie op een kavel heb?

Nu je een kavel hebt gekozen, kun je aan de slag met je bouwplan. We maken we je hier graag duidelijk welke stappen je neemt om een omgevingsvergunning voor de bouw van je woning te krijgen. We helpen je graag op weg. Wil je tips bij het bepalen van de eisen waaraan jouw huis moet voldoen, dan kun je hiernaast het programma van eisen downloaden.

 

Komen er naast woningen ook winkels?

Er komt geen winkelcentrum of supermarkt in het gebied, maar het dorp Lent ligt om de hoek. We onderzoeken samen met ondernemers en detailhandelaren die zich in Vossenpels willen vestigen wat er mogelijk is. 

 

Mag ik er naast wonen ook werken?

Het gebied leent zich uitstekend voor een combinatie van wonen en werken. Ook ondernemers bieden wij graag ruimte in Vossenpels. Heb jij hier ideeën over? Neem dan contact op met het ontwerpteam.

  

Wat kost het bouwen van een huis?
We heben al verschillende sites gevonden, waar je zelf bouwkosten kunt uitrekenen.
 
De ene site is uitgebreider is dan de andere.
 

Met welke kosten moet ik nog meer rekening houden naast bouwkosten?

Naast de kosten van de grond, moet je bijvoorbeeld rekening houden met de kosten voor de architect en de aannemer, de aansluitkosten voor diverse nutsleidingen en de legeskosten voor de bouwvergunning. De hoogte van deze kosten hangt uiteraard af van de wijze waarop jij je woning laat ontwerpen en bouwen.

 

Kom ik in aanmerking voor een starterslening?

Vanaf woensdag 7 november 2012 gaat de nieuwe regeling voor startersleningen van start in Nijmegen. De Nijmeegse gemeenteraad heeft eind oktober ingestemd met een voorstel waardoor er minimaal 225 startersleningen beschikbaar zijn.
De starterslening geldt voor alle woningen (nieuwbouw en bestaande bouw) in Nijmegen met een aankoopprijs van max. € 225.000 (excl. bijkomende kosten). De lening zelf bedraagt min. € 3.000 en max. € 35.000. Ook kan de lening niet hoger zijn dan 20% van de aankoopkosten (kavel+woning). Aanvragers mogen niet eerder woningeigenaar zijn geweest. Nadere informatie over de nieuwe regeling vind je op de digitale balie van de gemeente Nijmegen, www.nijmegen.nl/digitalebalie. Download hiernaast de folder met veelgestelde vragen. 

 

Moet ik heien in Vossenpels?

De meeste bouwers in Vossenpels funderen op staal, maar dat is sterk afhankelijk van de grondslag op jouw kavel. Via je bouwer of constructeur laat je sonderingen uitvoeren. Met dit funderingsonderzoek bepaalt de constructeur de manier van funderen en eventueel de lengte en doorsnee van de heipalen, die nodig zijn je huis te dragen. Vaak is voor dit onderzoek een stelpost van ongeveer € 600 in de bouwkosten opgenomen. Je kunt dit onderzoek ook zelf laten uitvoeren. 

 

Wat zijn richtlijnen voor aan- en uitbouwen?

Een aanbouw die binnen de WABO valt is maximaal 4,0m hoog en wordt naast het hoofdgebouw geplaatst (buiten 40% bebouwingspercentage). Deze aanbouw mag  maximaal 2,5 meter diep zijn.

 

Een losstaand bijgebouw zoals een berging is maximaal 3,0 hoog.

 

Daarnaast gebruiken wij de maat 3,5 meter hoogte, wanneer er sprake is van een hoofdgebouw met een bijgebouw dat als een integraal ontwerp wordt gezien. In sommgie gevallen wijken wij van de diepte van 2,5 meter af, zodat het bouwen op de erfgrens mogelijk wordt gemaakt. In dat geval hanteren wij een bebouwingspercentage van maximaal 40% waarbij de oppervlaktes van hoofd- en bijgebouwen bij elkaar opgeteld worden.

 

Mag ik tijdens de bouw een woonunit plaatsen op de kavel?

 Ja, dat mag. Voorwaarde is wel dat dit aangevraagd is als onderdeel van de omgevingsvergunning. Een onherroepelijke vergunning is daarom een vereiste voor het plaatsen van een woonunit.

 

Wat zijn maatregelen om vogelvriendelijk te bouwen?

Bij de bouw van een huis staan de meeste mensen niet stil bij de mogelijkheden om vogels en vleermuizen onderdak te bieden. Toch is het goed daar eens over na te denken. Er zijn namelijk zeer duurzame mogelijkheden om in de woning op te nemen. Juist voor vogels is het goed om voorzieningen te integreren. Wat je allemaal kan doen, check je met de Checklist Natuurvriendelijke Maatregelen aan Gebouwen. Je kunt die downloaden op www.vogelbescherming.nl/checklist. Wil je er meer over lezen, dan tref je hiernaast foto's en een pdf met gedetailleerde informatie aan. We zien graag voorbeelden van jou als vogelvriendelijke bouwer!

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloggen