Bericht

Inrichting openbare ruimte aan zet!

Binnenkort starten we met het woonrijp maken van uw woonomgeving in ‘Plantjevlag’.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Willems Winssen B.V. te Winssen.

In de bijlage is de globale planning weergegeven. Let wel: dit is een planning waarvan, indien nodig, afgeweken kan worden. De eerste werkzaamheden betreffen het ontgraven van de wadi in de boomgaard in deel Noord en het aanleggen van de parkeerplaatsen aan de Duitslandstraat. De overige parkeerplaatsen en de bestrating volgen daarna. De gemeente gaat er vanuit dat alle privéspullen door de bewoners zelf opgeruimd zijn en dat, indien noodzakelijk, deze door de aannemer op kosten van de bewoners verwijderd worden.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de openbare verlichting wordt aangelegd. Wel worden de grondkabels hiervoor alvast aangelegd. Indien duidelijk is wanneer de masten worden geplaatst zullen wij u hier over informeren.

Voor vragen over de uitvoering, de planning en eventuele klachten kunt u contact opnemen met onze directievoerder de heer J. Pol (06-21184694).
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met projectleider ‘openbare ruimte’
de heer E. Leijenaar (06-46406421).

vrijdag 11 november 2016 door Monique Zuuring (Ontwerpteam Vossenpels)

Nog geen reacties

questionmark

Wil je reageren? Log dan nu in of maak binnen 5 seconden een account aan en praat met ons mee.

Inloggen